Viemärisaneeraus sukittamalla

Viemärisaneeraus sukittamalla

Viemärin saneeraus sukittamalla on 70-luvulla Englannissa kehitetty menetelmä viemäriputken korjaamiseen.
Sukittamalla voidaan korjata mistä tahansa materiaalista valmistettu viemäri. Tyypillisin tilanne on se, että arvioidun käyttöiän loppupuolella valurautainen viemäri saneerataan sukittamalla. Viime vuosina on yleistynyt myös muoviputkien sukitus. Haasteena on ollut liitoskohtien aukiporaaminen ja tiivistäminen. Nykyaikaisessa putkiremontissa sukitetaan kaikki talon sisäpuoliset viemärit. Viemärihaaroihin asennetaan sukkamateriaalista teollisesti valmistetut haarakappaleet. Näin koko viemäriverkostosta tulee tiivis, yhtenäinen, itsekantava ja kestävä rakenne.  Sukitusmenetelmästä ja sen eduista voit lukea lisää täältä.

Viemärisaneerauksen suunnittelu

Putkiremontin ja sukitustyön suunnittelu ei välttämättä edellytä laajoja etukäteistoimia ja – selvityksiä, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa on syytäputkiremontti sukittamalla harkita LVI-suunnittelijan käyttöä.  Usein jo taloyhtiön tai rakennuksen omistajan tunne siitä, että viemärit ovat huonossa kunnossa, on riittävä peruste aloittaa putkiremontin suunnittelu. Ensimmäisenä kannattaa laatia urakoitsijoille lähetettävä tarjouspyyntö. Tarjouspyyntö voi olla suppeimmillaan hyvin yksinkertainen. Paperi, jossa on talon perustiedot sekä selväsanaisesti se mistä ja miten putkiremontin tarjous halutaan. Esimerkiksi talon kaikkien sisäpuolisten viemäreiden saneeraus sukittamalla. Tarjouksen liitteeksi kannattaa aina hankkia piirustukset viemäreistä. Tarjouspyynnön putkiremontista voit lähettää täältä.

Tarjousvaiheessa kannattaa palkata työlle valvoja, joka on mukana käsittelemässä tarjouksia. Hinnan lisäksi kannattaa ottaa huomioon se, että työn laajuus on kaikilla sama, materiaalit ovat vastaavia ja urakoitsijalla on riittävä ammattitaito. Halvin ei ole välttämättä huonoin, eikä kallein paras. Kun urakoitsija on valittu on aika käynnistää työt. Aiheesta voit lukea lisää täältä.

Viemärisaneerauksen toteutus käytännössä

Putkien sukitus tehdään rakenteita rikkomatta olemassa olevista viemäripisteistä tai katkaisemalla näkyvissä oleva putki sopivasta paikasta. Pohjaviemäreitä sukittaessa viemäreiden kulkiessa kokonaan rakenteissa voidaan joutua tekemään työaukkoja. Nykymenetelmillä työaukkojen tarve on kuitenkin vähentynyt ja ne ovat jopa poikkeuksellisia.

Sukituksessa viemärit puhdistetaan jyrsimällä, jonka jälkeen putket kuvataan. Kuvausten perusteella tehdään sukitussuunnitelma. Putket kunnostetaan sukittamalla suunnitelman mukaisesti. Sukitettaessa huovasta valmistettu putkiaihio imeytetään 2-komponentti epoksilla, minkä jälkeen putkiaihio asennetaan putken sisälle paineilman avulla. Putkiaihio kovettuu vanhan putken sisälle vanhan putken toimiessa muottina. Normaali sukan kovettumisaika on noin kahdeksan tuntia. Prosessia voidaan nopeuttaa höyryllä tai muulla lämmityksellä. Kun sukka on kovettunut, liittymät avataan ja sukitusasennuksia jatketaan suunnitelman mukaan. Liittymäkohtiin asennetaan tehdasvalmisteiset haaravahvikkeet. Kaikki saneeratut viemärit kuvataan ennen ja jälkeen sukitusta.

Tyypillisessä kerrostalon putkiremontissa sukituksesta aiheutuva haitta-aika on noin  2 viikkoa per pystynousu. Siinä ajassa saneerataan jokaisesta kerroksesta linjaan liittyvät keittiöt, kylpyhuoneet ja muut vesipisteet. Vesikatko ja viemäreiden käyttökielto koskee aina kaikkia eli valmistuminen tapahtuu kaikkien huoneistojen osalta yhtä aikaa. Asuminen voi jatkua koko remontin ajan. Hiljaa hyvä tulee, toisaalta saneerausaika on varsin lyhyt, kun edessä on vähintään 50 ongelmatonta vuotta.

Pohjaviemärissä vesikatkot suunnitellaan niin, että vesikatkojen pituus pysyy mahdollisimman lyhyenä. Aina kun mahdollista järjestetään pohjaviemäreissä ohipumppaus, jolloin vesikatkoa ei tarvita.

Putkiremontti sukittamalla – tekniset yksityiskohdat

Sewerex saneeraa sukittamalla viemärit halkaisijaltaan 50 – 300 mm.

          Tehdasvalmisteinen haarapala asennettuna

Liitoksiin asennetaan erilliset tehdasvalmisteiset haaravahvikkeet ja lattiakaivot pinnoitetaan Suomessa valmistetulla TKR-massalla. Sukittamalla valmistunut komposiittiputki on kestävä ja turvallinen liitoskohta hajulukoille, vesikalusteille tai muille viemäreille.

Vesikalusteiden liitokset tehdään aina käyttäen vakio liitososia. Tämä mahdollistaa tiiviit liitokset ja putkisto voidaan huoltaa normaalin huoltosuunnitelman mukaisesti. Mahdollisissa tulevissa viemärisaneerauksissa sukitettuun putkeen voidaan tehdä muutoksia, esim. siirtää vesipisteitä vapaasti. Työn valmistuttua annamme liitos- ja huolto-ohjeen luovutuskansion mukana.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous, Sewerex viemärisaneeraus ! 

Top