Suunnittelijat

Putkiremontin suunnittelijat

sukituksella toteutetun putkiremontin vaiheet

Sukkasujutus on yksi tunnetuimmista moderneista putkistojen korjausmenetelmistä ja sitä on käytetty jo yli 40 vuotta kunnallistekniikassa suurten runkoviemäreiden kunnostamisessa. Tämä luotettava tekniikka on saatavilla myös pienten putkistojen kunnostamiseen, kehittyneiden menetelmien avulla aikaisemmin haasteelliset pienet ja mutkaiset putket eivät ole ongelma. Menetelmien yhä jatkuvasti kehittyessä tulevaisuus on sukitusratkaisuissa!

 

Putkien sukituksen lopputuloksena syntyvän komposiittiputken edut ovat:

• Itsekantavuus
• Rengasjäykkyys
• Tiiviit haarayhteet
• Tasalaatuisuus
• Sukitusmenetelmän nauttima yleinen luotettavuus ja vakuutusyhtiöiden positiivinen suhtautuminen menetelmään

Sukituksen haasteita ovat haarayhteiden asennukset ja työhön yleisesti kuluva työmäärä. Käytännössä huoneistojen keittiö- ja kylpyhuonelinjojen putkikoot ovat yleensä pieniä ja niissä on usein jyrkkiä mutkia. Sukituksessa käytettävien haarayhteiden paikoilleen vienti saattaa siksi muodostua haasteelliseksi. Oikealla tekniikalla ja työkaluilla ammattitaitoinen asentaja selviää näistäkin. Lopputuloksena on laadukas sukitettu rakenne.

 

Sukitusmenetelmällä putkia kunnostettassa edut ovat:

• saneerauksessa vältytään suurilta rakennusteknisiltä töiltä
• menetelmällä saavutetaan tasainen rakennepaksuus, myös putkiston mutkakohdissa
• putkiston haaroitukset ja koon muutoskohdat voidaan kunnostaa
• menetelmällä voidaan saneerata putkisto kaikille vesikalusteille asti, jolloin vältytään pinta-asennuksena tehtävästä viemäröinnistä, esim. lavuaarit
• vesikalusteet voidaan liittää vakio liitosyhteillä
• menetelmä soveltuu 50-400 mm putkiin
• soveltuu erityyppisille putkimateriaaleille kuten valurauta-, betoni-, kupari-, teräs- ja muoviputkille
• soveltuu pohja-, pysty-, asunto- ja sadevesiviemäreihin sekä teollisuussovelluksiin
• halkeamat, murtumat ja pistesyöpymät ovat korjattavissa
• sukituksen aloitus- ja lopetuskohta voi sijaita missä tahansa olemassa olevaa putkistoa
• suunniteltu käyttöikä on yli 50 vuotta

 

Kehittyneet asennusmenetelmät

Sewerex -sukkasujutuksella voidaan saneerata kiinteistön kaikki viemärit vesikalusteille asti. Menetelmässä polyesterihuopasukka kyllästetään 2k-epoksilla laminoimalla ja se asennetaan vanhan viemärin seinämille paineilman tai veden avulla. Putken sisälle muodostuva paine jakautuu tasaisesti, ja siten komposiittirakenne saavuttaa tasaisen paksuuden. Näin ollen rakennepaksuus säilyy tasaisena myös mutkakohdissa. Mahdolliset putkiston koonmuutoskohdat tehdään käyttäen niin sanottua 3D-sukkaa. Putkiston liittymäkohdat sujutetaan käyttäen tehdasvalmisteisia liitosvahvikkeita. Haaravahvikkeella varmistetaan vakio seinämävahvuus haara-alueilla. Sewerex -sukkasujutuksen yhteydessä lattiakaivot käsitellään TKR-putkimassalla.

 

Sukituksella toteutetun kunnostuksen vaiheet ovat pääpiirteissään seuraavat:

A. Valmistelut ja putkiston puhdistus

Putkiremontin alussa suojaamme alueet, joilla työskentelemme. Irrotamme asunnon saniteettiposliinit ja vesilukot. Puhdistamme putket huolelliset lattiakaivojen, WC-istuimien ja käsialtaiden liittymien kautta. Tämän jälkeen putket kuivataan ja (kuiva)jyrsitään ennen pinnoitustöiden aloitusta. Asukkaiden ei tarvitse muuttaa asunnostaan työn ajaksi. Heidän ei edes tarvitse siirtää huonekalujaan, saati peittää niitä suojatakseen ne pölyltä. Ainoastaan työskentelytiloissa ja tarvittaessa allaskaapeissa olevat tavarat täytyy siirtää töiden ajaksi pois. Joskus voidaan joutua purkamaan kalusteita viemäriin pääsyn takia. Kalusteet asennetaan takaisin tai korjataan käyttötarkoitusta vastaaviksi (esim. uusi pohjalevy vanhan päälle)

B. Putkiston dokumentointi ennen kunnostustöiden aloittamista

Viemärijärjestelmän kaikki osat tutkitaan huolellisesti videokameralla. Jokainen poikkeama dokumentoidaan tarkastussuunnitelmaan. Vikaantuneet putkiston kohdat dokumentoidaan. Sukituksella korjattavat putkistot voidaan korjata vaikka putkistossa olisi reikiä tai halkeamia. Erittäin vanhoissa ja hauraissa putkistoissa saattaa olla niin paljon reikiä ja halkeamia, että kyseiset putkiston kohdat on järkevä vaihtaa uusiin. Tällöin avataan rakenteita rajoitetusti, jotta vikaantuneet putkiston kohdat päästään uusimaan.

C. Putkiston sukitustyöt

Sujutamme uudet komposiittiputket vanhojen sisään. Vanha putki toimii muottina uudelle putkelle. 2-komponentti epoksilla kyllästetty polyesterihuopa sujutetaan putken sisälle käyttäen erikoistyökaluja ja videokameraa. Paineilman avulla putkiaihio paineistetaan vanhan putken seinämälle, putki toimii muottina. Kovettumisen jälkeen vanhan putken sisällä on kokonainen uusi putki. Uuden putken materiaalipaksuus on n. 2-4 mm riippuen vanhan putken sisäpinnan epätasaisuudesta. Tarvittaessa voimme käyttää myös paksumpaa rakennepaksuutta niin vaadittaessa, kunnallistekniikka ja teollisuus sovellukset.

Prosessi etenee seuraavasti:

Puhdistuksen jälkeen viemäristön päälinjat sukitetaan suunnitelman mukaisesti. Sujutettava pituus riippuu putkiston koosta ja mutkien määrästä.
Sujutuksen jälkeen porataan haaraliitokset tarvittaessa auki ja asennetaan haaravahvikkeet sujuttamalla.
Sivuhaarat sujututetaan.

D. Putkiston tarkastus ja dokumentointi

Kun uudet putket ovat kovettuneet, tuloksena on uusi viemärijärjestelmä, jossa on pitkäikäiset ja vahvat saumattomat ja itsekantavat putket. Tarkastamme uusien putkien laadun viemällä kameran tarkastusta varteen putkiin – kaikki linjat dokumentoidaan ja kuvaukset merkitään tarkekuviin. Seuraavaksi jää jäljelle vain saniteettiposliinien ja vesilukkojen asentaminen takaisin paikoilleen sekä suojausten poisto. Työn yhteydessä syntyneet roskat ja muut jätteet siivotaan pois asunnoista ja asunto on jälleen normaalisti käytettävissä.

E. Töiden luovutus

Dokumentaatio luovutetaan lopuksi tilaajalle. Kaikki materiaali, joka on dokumentoitu, luovutetaan kiinteistön omistajalle tai tilaajalle uuden putkijärjestelmän hyväksymisen yhteydessä. Putkiremontin dokumentaatio muodostaa takuun ja on suureksi avuksi mahdollisesti tulevaisuudessa putkijärjestelmässä tarvittavissa töissä.

Top