Kohde-esittely: As Oy Pähkinäkuja

Kohde-esittely: As Oy Pähkinäkuja

As Oy Pähkinäkuja on vuonna 1967 valmistunut iso taloyhtiö Tampereen Peltolammilla, joka koostuu neljästä erillisestä rakennuksesta ja yhteensä 105 asuinhuoneistosta.

Kartoituskäynnillä ennen hankesuunnitelman tekoa

Hankkeen käynnistäminen

Taloyhtiössä oli tehty päätös viemärisaneeraushankkeen toteuttamisesta, mutta tarkempaa sisältöä ei vielä oltu määritetty.  Yhtiö oli tutustunut eri menetelmiin sekä palveluntarjoajiin ja otti lopulta yhteyttä niihin yrityksiin, jotka se koki luotettaviksi tarjoajiksi ja joiden se uskoi pystyvän auttamaan yhtiötä hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sewerexin edustajat tutustuivat yhtiöön useaan otteeseen paikan päällä, kartoittivat viemäreiden kulkua ja nykytilaa, selvittivät yhtiön huolto- ja saneeraushistoriaa ja perehtyivät jo tehtyihin viemäritutkimuksiin. Näiden toimenpiteiden myötä kyettiin luomaan yhtiölle kattava ja perusteltu toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelman läpikäynti ja sopimus

Esitimme yhtiölle suunnitelman, joka sisälsi ehdotuksen käytettävistä menetelmistä, työn aikataulusta talo- ja rappukohtaisesti, työn vaikutuksista asukkaille, tiedot työn toteutuksesta vastaavista henkilöistä sekä työn aikana tarvittavista yhteistyökumppaneista.

Suunnitelma käytiin läpi yhtiön edustajien kanssa ja neuvottelujen aikana tehtyjen pienten tarkennusten jälkeen lopullinen toteutussuunnitelmamme oli valmis esitettäväksi yhtiökokoukselle.
Yhtiökokous päätyi siihen, että esityksemme oli sisällöltään vakuuttavin ja hintalaatu-suhteeltaan hyvä: urakkasopimus allekirjoitettiin ja urakan aloitusaika lyötiin lukkoon.

Toteutus

Työt aloitetiin sovittuna ajankohtana ja urakka eteni talokohtaisesti. Viemärisaneeraustyön lisäksi hankkeen aikana toteutettiin useita kylpyhuonesaneerauksia osakasremontteina.

Piha- ja pohjaviemäreiden sukitustyö menossa

Töiden valmistuminen

Hanke käynnistyi, eteni ja valmistui sovitussa aikataulussa. Tämän mahdollisti ennakkotiedon kartoitus, huolellinen suunnittelu, riskitekijöiden kartoitus ennen hankkeen aloittamista ja pitkä kokemus saneeraushankkeiden toteuttamisesta; unohtamatta jatkuvaa yhteistyötä tilaajan kanssa.

 

Näin tehtiin jälleen yksi Sewerexin Sujuva Saneeraus, eli perinteistä parempi putkiremontti.

 

Lisätietoja antavat:

Atte Tarkiainen, Sewerex Oy, 040 182 5454

Jaakko Lamminen, työn valvoja

Top