Sewerex Oy kehityshanke

Tiedote 8.5.2019

Sewerex Oy on käynnistänyt kehityshankkeen. Sen tavoitteena on luoda uusi tuote, jonka avulla erityisesti moderneilla menetelmillä toteutettavien viemärisaneeraushankkeiden toteutus olisi entistä laadukkaampaa ja eri toteutusvaihtoehdot lisääntyisivät. Hankkeessa tullaan arvioimaan eri toteutusvaihtoehtoja, tutkimaan markkinoiden nykytilaa ja kokoa, luomaan prototyyppejä sekä testaamaan ja arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta ja toimivuutta.

Kehityshankkeen lopputulemana pyritään saavuttamaan tieto parhaista mahdollisista käytännöistä ja markkinatilanteesta sekä prototyyppi tuotteesta, joka olisi valmis sarjatuotantoon ja myyntiin.

Hankkeen toteuttamiseen on myönnetty yrityksen kehittämisavustusta 49 940 € Euroopan aluekehitysrahastosta.

Top