Hybridiremontti

HYBRIDIREMONTTI

Hybridiremontti tarkoittaa kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmien saneerausta, joka suunnitellaan ja toteutetaan hyödyntäen uusia, moderneja, saneerausmenetelmiä. Vesijohdot uusitaan ja viemärit saneerataan sukittamalla, rakenteita avaamatta. Kyseessä on siis moderni putkiremontti – hybridiremontti.

MIKSI HYBRIDIREMONTTI ON ERINOMAINEN VALINTA?

Remontin ajaksi ei tarvitse muuttaa pois kotoa

 • Asuntokohtainen haitta on lyhyimmillään vain 5 työpäivää.
 • Ei muuton tai tilapäisasunnon kuluja.
 • Ei isoja menetyksiä vuokratuotoissa

Hinta-laatusuhde on erinomainen

 • Saatte samalla rahalla enemmän. Hybridiremontti on kustannustehokas ratkaisu taloyhtiön tarpeisiin, koska rakenteita ei tarvitse avata ja ajankäyttö on tehokasta.

Säästätte aikaa, vaivaa ja rahaa

 • Tilaajalle vähemmän paperityötä ja neuvotteluissa istumista.
 • Yksi työnjohtaja vastaa koko urakasta alusta loppuun
 • Käyttökatkot ja vesikatkot voidaan sovittaa yhteen helpommin ja haitta asukkaille minimoituu.
 • Töiden vastaanotot hoituvat yhdellä katselmuksella.
 • Tiedottaminen keskitettyä ja luotettavaa.
 • Suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää urakoitsijan erityisosaamista.

 

MITÄ HYBRIDIREMONTIN TEETTÄMINEN MAKSAA?

Kustannukset ovat aina riippuvaisia kohteen ominaisuuksista ja lopullisesta työn laajuudesta. Olemme kuitenkin tehneet esimerkkilaskelman, joka antaa suuntaa-antavan kuvan kustannustasosta.

 • Esi­merk­ki hy­bri­di­re­mon­tin hin­ta-ar­vios­ta: 70-lu­vun ker­ros­ta­lo, 40 asun­toa, n 2000m2. Suun­ni­tel­mien te­ko, ve­si­joh­to­jen uusin­ta ja vie­mä­rei­den su­ki­tus. Ko­ko­nais­hin­ta 710 000€.
 • 17 750 €/asun­to, 355 €/m2. Kiin­teis­tö­lii­ton re­mont­ti­ba­ro­met­rin me­di­aa­ni vas­taa­val­le re­mon­til­le on 800 €/m2 ei­kä se sil­loin si­säl­lä säh­kö­töi­tä ei­kä suun­nit­te­lua.
 • Hin­tamme si­säl­tävät sovittaessa myös tar­vit­ta­vat suun­ni­tel­mat ja vi­ran­omais­ten vaa­ti­mat tar­kas­tuk­set

MITEN HYBRIDIREMONTTIHANKKEEN KANSSA PÄÄSEE ALKUUN?

Erinomainen tapa päästä alkuun on olla yhteydessä meihin, hybridiremonttien asiantuntijaan. Yhteystietomme löydät täältä.
Autamme teitä kaikissa putkiremontteihin ja muihin vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Aiheeseen voit tutustua vielä tarkemmin osoitteessa www.hybridiremontti.fi.

Top