TIEDOTE: Sewerex Oy:n ja New Tube Suomi Oy:n yhdistymishankkeen etenemisestä

Sewerex Oy ja New Tube Suomi Oy ovat käynnistäneet keväällä 2019 yhdistymishankkeen, joka toteutuu vuodenvaihteessa 2019 – 2020.

Yhdistymishankkeen välivaihe on ollut 31.10.2019 toteutunut Sewerex Oy:n jakautuminen kahdeksi eri yhtiöksi. Liiketoimintaa harjoittavan yrityksen virallinen nimi on 1.11.2019 alkaen Sewinvest Oy (y-tunnus 2994058-1). Jakautumisella ei ole ollut muita merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Varsinainen yhdistymishanke toteutuu 31.12.2019, jolloin New Tube Suomi Oy sulautuu Sewinvest Oy:hyn.
Yritysten yhteenliittymänä syntyvän yrityksen Y-tunnus tulee säilymään samana kuin Sewinvest Oy:llä, mutta yrityksen virallinen nimi tulee muuttumaan. Yrityksen nimi julkaistaan tammikuussa 2020.

Lisätietoja antaa:
Sewinvest Oy
Atte Tarkiainen, vt. toimitusjohtaja
atte.tarkiainen@sewerex.fi / 040 182 5454

Top