5 vinkkiä miten toteuttaa sujuva kerrostalon putkiremontti

5 vinkkiä miten toteuttaa sujuva kerrostalon putkiremontti

 

1. Putkiremontti – koska se oikein pitää tehdä?

Toimivat viemärit ja vesijohdot ovat taloyhtiön viihtyisyyden ja asukasmukavuuden kivijalka. Kun putket toimivat, harva edes muistaa tai ajattelee niiden olemassaoloa. Jos niiden toiminta kuitenkin syystä tai toisesta häiriintyy, niin pian putkia ajattelevatkin kaikki.

Kun vesi- ja viemärijärjestelmän ikä alkaa lähestyä neljääkymmentä (40) vuotta, on järjestelmän arvioitu elinkaari usein jo loppusuoralla. Iän lisäksi toinen putkiremontin tarpeellisuudesta indikoiva seikka ovat toistuvat ongelmat viemärin toiminnassa.

Sewerex tarjoaa apuaan taloyhtiölle tekemällä viemäreiden puhdistustöitä sekä viemäreiden toiminallisen kunnon kartoittamista viemärikuvauksen avulla. Kuvauksen avulla saadaan selville viemärin sisäpuolinen kunto ja mahdolliset akuuttia korjaamista vaativat viat. Tämän lisäksi kuvauksista saatua tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa – onko putkiremonttihankkeen suunnittelu jo syytä aloittaa?

 

2. Kerrostalon putkiremontin suunnittelu – miten sen kannattaa tehdä?

Putkiremontin suunnittelussa voidaan katsoa olevan kaksi eri vaihetta.
Hankesuunnittelu on vaiheista ensimmäinen. Tässä yhteydessä määritetään tulevan hankkeen laajuus sekä toteutustapa. Taloyhtiön kannattaa tässä vaiheessa ottaa yhteys Sewerexin asiantuntijoihin.

On taloyhtiön etu, että jo hankkeen tässä vaiheessa tukena on asiantuntija neuvomassa, konsultoimassa sekä kertomassa toteutuksen liittyvistä mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Näin toimien taloyhtiö voi tehdä perusteltuja, järkeviä, oikein mitoitettuja ja kustannustehokkaita päätöksiä.

Suunnitteluvaiheessa määritetään putkiremontin tarkemmat yksityiskohdat, hankesuunnitelmassa määritettyjen päätösten mukaisesti. Tässä vaiheessa tehdään myös tarvittavat toteutussuunnitelmat ja piirustukset.

Sewerex toteuttaa suunnitteluvaiheen sujuvasti yhdessä taloyhtiön edustajien sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa ja taloyhtiö voi luottaa siihen, että suunnitelma vastaa yhteistyössä toteutetun hankesuunnitelman linjauksia ja päätöksiä. Näin hankkeen sisältö ja kustannukset ovat yhtiön tiedossa jo hyvissä ajoin

Kustannustehokasta ja sujuvaa, eikä totta?

 

3. Kerrostalon putkiremontti – kuinka se käytännössä toteutetaan?

Putkiremontti toteutetaan asukkaat huomioiden – tiedämme työskentelevämme asukkaiden kodeissa ja otamme sen huomioon kaikessa toiminnassamme.

Sewerexin sujuvan putkiremontin toteutus suunnitellaan aina niin, että vaikutus asukkaiden normaaliin elämään ja asumiseen olisi mahdollisimman vähäinen. Toteutustavoista riippuen vaikutukset ovat erilaisia ja eri laajuisia. Tämä on kuitenkin etukäteen taloyhtiön ja kaikkien asukkaiden tiedossa, sillä hankesuunnittelun yhteydessä nämä asiat on jo käyty läpi.

Toteutuksen aikana tiedotamme ja viestimme aktiivisesti työn etenemisestä ja muista hankkeeseen liittyvistä seikoista, jotta asukkaat ovat koko hankkeen ajan tietoisia putkiremontin etenemisestä.

 

4. Putkiremontti valmistuu – mitä sitten?

Kun kaikki työvaiheet ovat valmistuneet, taloyhtiön edustajat ja Sewerex pitävät yhdessä erillisen vastaanottotarkastuksen. Taloyhtiö ottaa työn vastaan ja tarvittaessa laatii listauksen mahdollisista puutteista. Osakkailta ja asukkailta kysytään myös mahdollisista virheistä ja putkiremontin yleisestä sujumisesta. Koska aina voi oppia lisää ja tulla entistä paremmaksi, vai mitä?

Kun mahdolliset viat ja puutteet on korjattu, työ on kokonaisuudessaan valmis ja vastaanotettu.

 

5. Nauti toimivasta vesi- ja viemärijärjestelmästä

Sujuvan kerrostalon putkiremontin jälkeen voit taas huoletta unohtaa putkien olemassaolon ja olla kuin kotonasi.

 

 

sewerex toteuttaa kerrostalon putkiremontit sukittamalla koko suomen alueella
Sujuva kerrostalon putkiremontti etenee suunnitelman mukaisesti suuressa taloyhtiössä Länsi-Tampereella

 

Lisätiedot

Sewerexin sujuvasta putkiremontista voit kysyä alueellisilta yhteyshenkilöiltämme.
Toiminta-alueemme on koko Suomi ja täältä löydät lisätietoja referenssikohteistamme.

 

 

 

 

 

Top